MASZ ANSWEAR |
spot TV Answear zima 2020/21

MASZ ANSWEAR MASZ STORY |
spot stworzony przez naszych fanów

Masz Answear – masz styl, klasę i rozmach, ale to nie wszystko! Teraz scena należy do Was – dzięki Waszej kreatywności i świetnym pomysłom stworzyliśmy drugą część spotu. Pokazaliście, że MACIE ANSWEAR w wielu językach!

Konkurs odbył się na 7 rynkach. Pokazaliście swój wyjątkowy styl, smak i pomysły, które przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.

Oto 4 najlepsze historie, które skradły nasze serca i otrzymały nagrodę główną.

#MaszAnswear

Więcej inspiracji i odpowiedzi na modowe pytania znajdziesz na naszym Instagramie @answear

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „MASZ ANSWEAR” (dalej: „Konkurs”) jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390 („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, rozliczenia Konkursu przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.